Föräldraförening

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är ett forum för alla vårdnadshavare i Örebro Waldorfskolas och Waldorfförskolan Viljans verksamheter. Föräldrarådet är föräldraföreningens styrelse och består av minst två föräldrarepresentanter från varje klass i skolan och från förskolan Viljan, samt representanter från skolans kollegium. Möten hålls första måndagen varje månad. Till mötena är alla föräldrar välkomna.

Föräldrarådet jobbar med:

  • Att förvalta pengarna från julbasaren till klasser som ansöker om bidrag.
  • Att genomföra föräldraaktiviteter som föreläsningar och arbetsdagar.
  • Att driva frågor som rör den dagliga verksamheten i skolan.

Föräldraföreningen har sammanställt en liten skrift som är tänkt att vara en vägledning till nya föräldrar. Den heter Lilla Föräldraboken och fås i samband med att nya elever skrivs in på Örebro Waldorfskola.

Basar

Waldorfskolans julbasar är en årlig tradition som alltid hålls helgen före första advent (lördag). Basaren är ett öppet hus där alla är välkomna och då vi passar på att visa upp vår skola och vår verksamhet. Mottot är hantverk och kvalitet. Även förskolan har öppet hus.

Varje klass har ett uppdrag till basaren och det är traditionsenligt knutet till en årskurs. Exempelvis brukar ettorna stå för en fiskdamm och tvåorna för en Sagoskog. Alla klasser brukar också bidra med bakverk till det stora gemensamma kaféet. Basararbetet i klassen bygger helt på föräldrarnas delaktighet och engagemang. Föräldrarna i varje klass planerar hur arbetet ska gå till. På förskolan arrangeras småbarnscafé och lotteri. De intäkter som basarförsäljningen ger förvaltas av Föräldraföreningen och går till barnen och eleverna i deras olika miljöer.

Kontakt

Ordförande:  Åsa Andersson

Vice ordförande: Therese Lord


E-post: fr@orebrowaldorf.se

10 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola

Källa: Waldorfskolefederationens broschyr ”10 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola”

(Orginalets titel: 10 gode grunner till å velge Steinerskolen” Utgiven av: Steinerskoleforbundet i Norge)

Ladda gärna ner som pdf: 10 argument för att sätta sitt barn i en waldorfskola