Viljans historik

Viljans namn säger allt - många starka viljor från olika håll kom samman och med en gemensam kraftansträngning skapades den fina förskola som finns idag.

Viljan började sin verksamhet 2008 i två omgjorda och anpassade klassrum på Örebro Waldorfskola. Idag använder förskoleklassen de lokalerna och den gård som då gestaltades för Viljans räkning. Förskolan växte och fler barn stod på kö. Hösten år 2010 påbörjades arbetet med att förvandla skolans gamla fotbollsplan till den nya Waldorfförskolan Viljan. Hösten 2011 stod byggnaden klar, med plats för ca 50 barn. Gården är under ständig utveckling.

Fram till sommaren 2018 bedrev Viljan åldersintegrerad sexårsverksamhet. I och med att den obligatoriska förskoleklassen infördes hösten 2018 har Viljan nu endast barn i åldrarna 1-5.

2018 hade Waldorfförskolan Viljan bedrivit Waldorfpedagogisk förskoleverksamhet i 10 år!