Kontaktuppgifter och Klagomålshantering

Kontaktuppgifter


Adress

Örebro Waldorfförskola Viljan

Glomman 94

702 30 Örebro


 Rektor i förskola Anna Gribble Greider

E-post: rektorforskola@orebrowaldorf.se

Mobilnr: 0723-117900

Kontorsnr: 019-20 90 70


Avdelningarna

Kotten: 019-20 90 71 

Myran: 019-20 90 72

Sparven: 019-20 90 73

Humlan: 019-20 90 74

 

Hitta oss!


Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter

Vårdnadshavare som har synpunkter eller klagomål på förskolan uppmuntras att delge verksamheten dessa. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Ditt barns avdelningspedagog är den första du bör tala med. Kom överens om en lämplig mötes- eller telefontid då pedagogen inte är i barngrupp. Det går också bra att skicka mail. Om problem eller missnöje kvarstår kan du vända dig till rektor för förskolan. Det går bra att maila, ringa eller titta in på kontoret för att boka ett möte.  Om du önskar vara anonym skickas klagomål per post till nedanstående adress. Ange Rektor förskola som adressat.


Skulle det vara så att du fortfarande inte upplever att ditt klagomål blivit korrekt hanterat gör du ett skriftligt klagomål till stiftelserådet vid stiftelsen Johannaskolan som är Waldorfförskolan Viljans huvudman. Stiftelserådet kontaktar i sin tur rektor för förskolan för samråd om hur ditt klagomål eller dina synpunkter skall hanteras.


Adress: Stiftelsen Johannaskolan, Glomman 94, 702 30 Örebro

Epost: sr@orebrowaldorf.se


Inom 72 timmar skall du få en bekräftelse på att din anmälan har mottagits. Inom fem arbetsdagar skall du få besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras, med undantag av anonyma anmälningar. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.