Kontaktuppgifter och Klagomålshantering

Kontaktuppgifter


Adress

Örebro Waldorfförskola Viljan

Glomman 94

702 30 Örebro


 Rektor i förskola Anna Gribble Greider

E-post: rektorforskola@orebrowaldorf.se

Mobilnr: 0723-117900

Kontorsnr: 019-20 90 70


Avdelningarna

Kotten: 019-20 90 71 

Myran: 019-20 90 72

Sparven: 019-20 90 73

Humlan: 019-20 90 74

 

Hitta oss!


Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter


Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, som handlar om ditt barn på förskolan, så framför det i första hand till ditt barns pedagoger på avdelningen. Kom överens om en lämplig mötes- eller telefontid då pedagogen inte är i barngrupp. Det går också bra att skicka e-post.  Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef. Det går bra att e-posta, ringa eller titta in för att boka ett möte.   

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till stiftelserådet vid Stiftelsen Johannaskolan som är Waldorfförskolan Viljans huvudman. Stiftelserådet i sin tur kontaktar förskolechef för samråd om hur ditt klagomål eller dina synpunkter skall hanteras.

 

Adress: Stiftelsen Johannaskolan, Glomman 94, 702 30 Örebro

E-post: sr@orebrowaldorf.se

 

Inom 72 timmar skall du få en bekräftelse på att din anmälan har mottagits. Inom fem arbetsdagar skall du få besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.