Riktlinjer

Mat och måltider


Mellanmål tillagas och serveras av lärarna i fritidshemmen i de egna köken under terminerna. Under loven händer det att även frukost och lunch tillagas på fritidshemmen.

I enlighet med Örebro Waldorfskolas policy kring mat och måltider serveras huvudsakligen vegetarisk och ekologisk kost. Hänsyn till natur, djur och miljö genomsyrar både val av råvaror och tillagning.

Sammanfattningsvis är syftet med måltiderna att skapa en efterlängtad och njutbar sinnesupplevelse för att väcka en livslång positiv inställning till och ett sunt, positivt intresse för mat.  Trivsamma måltider med god, varierad kost lägger grunden för detta.

Särskilda rutiner finns kring specialkost. Information och anmälan om specialkost finns under fliken Örebro Waldorfskola, Styrdokument och Blanketter.

Örebro Waldorf följer enligt Astma- och Allergiförbundets rekommendationer Livsmedelsverkets policy angående nötter i förskolor och skolor. Nötförbud gäller i alla lokaler på skolan, fritidshemmet, skolans utomhusmiljöer, förskolan samt vid utflykter och föräldramöten.

Muskotnöt, pinjenöt och kokosnöt är inga egentliga nötter och omfattas inte av förbudet. Solrosfrön, melonfrön, pumpakärnor eller rostade sojabönor går bra att äta i skolan som ett alternativ till nötter. 

Klicka här för att läsa Örebro Waldorfs policy angående nötter i skolan i sin helhet.

Mobilfria fritidshem


Eleverna behöver röra på sig, leka, vara kreativa och umgås när de slutat sin skoldag. I en strävan att uppmuntra till fysisk rörelse och social samvaro samt till lek och lärande är fritidshemmen i möjligaste mån mobilfria verksamheter. Det innebär att eleverna inte har tillgång till sina egna mobiler på fritids annat än i särskilda fall, efter överenskommelse.

Fritidshemmen använder sig inte heller av digitala verktyg som paddor, kameror eller annan skärmbaserad utrustning i det pedagogiska arbetet med eleverna.  Vid enstaka tillfällen kan digitala verktyg användas av lärarna i fritidshemmen för att t.ex. söka information i ett projekt, och likaså kan gemensamma filmupplevelser ibland erbjudas i de äldre eleverna. Närhet till naturen, social gemenskap och sinnesupplevelser av olika slag är det som lägger grunden för de Waldorfpedagogiska fritidshemmen.

Hållbar utveckling


Örebro Waldorfskolas fritidshem verkar för att eleverna skall få undervisning och rekreation i en så ren och hälsosam miljö som möjligt. Hållbar utveckling och långsiktighet beaktas vad gäller material, miljö och hälsa. Det innebär att lärverktyg och leksaker företrädesvis är av naturmaterial och att övriga produkter är ekologiska och/eller miljöcertifierade. Plast och kemikalier undviks i möjligaste mån. Ekologiska rengöringsprodukter används. Den allra största delen av maten är ekologisk och närproducerad. Halv- och helfabrikat minimeras.

Miljöarbetet på fritidshemmen är under ständig revision och utveckling.