Riktlinjer

Matpolicy Stiftelsen Johannaskolans verksamheter


Syftet med måltiderna i Stiftelsen Johannaskolans olika verksamheter är att skapa en njutbar sinnesupplevelse för att väcka en livslång positiv och sund inställning till mat.

Alla måltider är viktiga pedagogiska stunder som fyller långt fler funktioner än att barnen skall få i sig näring och orka med sin förskoledag eller skoldag. God social samvaro, stimulans till kulinarisk nyfikenhet samt en ökande medvetenhet om vikten av balanserad kost och hållbar utveckling är några av delmålen. Matråd med eleverna och samverkan med kökets medarbetare väcker insikt i frågor som rör ansvarstagande matlagning, mathållning och matproduktion. En växande upplevelse av delaktighet i ett större sammanhang manar till respekt och ansvar i den egna hållningen till mat. En vacker och lugn måltidsmiljö eftersträvas dagligen.

Stiftelsen Johannaskolans kök har ambitionen att varje dag laga god, tilltalande och näringsriktig mat från grunden. Köket skall erbjuda varierade och näringskompletta måltider med ett utbud av sallader, råkost och komplement. Varm mat och sallad levereras till förskolan och förskoleklass dagligen. Ekologiska råvaror av hög kvalitet och livsmedel utan tillsatser är grunden och raffinerat socker undviks.

Stiftelsen Johannaskolans kök serverar i huvudsak ekologisk, lakto-ovo-vegetarisk mat. På Örebro Waldorfskola (F-9) erbjuds en dag i veckan ett kött- eller fiskalternativ utöver det lakto-ovo-vegetariska alternativet. På Waldorfförskolan Viljan serveras uteslutande lakto-ovo-vegetarisk kost.

Ansvar för och hänsyn till natur, djur och människan samt det ekologiska systemet är centrala och köket strävar efter att använda uteslutande ekologiska livsmedel samt att i möjligaste mån även använda biodynamiska och närproducerade produkter. Ett klimatsmart och etiskt förhållningssätt eftersträvas också när det gäller val av råvaror, producenter, leverantörer samt avfallshantering.

Stiftelsen Johannaskolans verksamheter följer Astma- och Allergiförbundets rekommendationer och Livsmedelsverkets policy angående nötter i förskolor och skolor. Nötförbud* gäller i alla lokaler på skolan, förskolan, fritidshemmen med tillhörande utomhusmiljöer, samt vid utflykter och föräldramöten.

*Muskotnöt, pinjenöt och kokosnöt är inga egentliga nötter och omfattas inte av förbudet. Solrosfrön, melonfrön, pumpakärnor eller rostade sojabönor serveras som alternativ till nötter.

Mobilfria fritidshem


Eleverna behöver röra på sig, leka, vara kreativa och umgås när de slutat sin skoldag. I en strävan att uppmuntra till fysisk rörelse och social samvaro samt till lek och lärande är fritidshemmen i möjligaste mån mobilfria verksamheter. Det innebär att eleverna inte har tillgång till sina egna mobiler på fritis annat än i särskilda fall, efter överenskommelse.

Fritidshemmet använder sig inte heller av digitala verktyg som paddor, kameror eller annan skärmbaserad utrustning i det pedagogiska arbetet med eleverna.  Vid enstaka tillfällen kan digitala verktyg användas av lärarna i fritidshemmet för att t.ex. söka information i ett projekt, och likaså kan gemensamma filmupplevelser ibland erbjudas i de äldre eleverna. Närhet till naturen, social gemenskap och sinnesupplevelser av olika slag är det som lägger grunden för det Waldorfpedagogiska fritidshemmet.

Hållbar utveckling


Örebro Waldorfskolas fritidshem verkar för att eleverna skall få undervisning och rekreation i en så ren och hälsosam miljö som möjligt. Hållbar utveckling och långsiktighet beaktas vad gäller material, miljö och hälsa. Det innebär att lärverktyg och leksaker företrädesvis är av naturmaterial och att övriga produkter är ekologiska och/eller miljöcertifierade. Plast och kemikalier undviks i möjligaste mån. Ekologiska rengöringsprodukter används. Den allra största delen av maten är ekologisk och närproducerad. Halv- och helfabrikat minimeras.

Miljöarbetet på fritidshemmen är under ständig revision och utveckling.

Olycksfallsförsäkring


Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador, det gäller även fristående skolor såsom Örebro Waldorfskola. Ni vårdnadshavare hittar information via länken nedan om hur ni går tillväga vid en eventuell skada.

https://www.orebro.se/barn--utbildning/forsakring-for-barn--elever-i-for--grund---gymnasieskola.html