Kontaktuppgifter och Klagomålshantering

Kontaktuppgifter


Adress

Glomman 94, 702 30 Örebro


Rektor Ineke Prang

E-post: rektor@orebrowaldorf.se

Tel: 019-20 90 81


Kansli

E-post: info@orebrowaldorf.se

Tel: 019-20 90 80 (Sjukanmälan)


Intagning

E-post: intagning@orebrowaldorf.se


Skolhälsa

Skolsköterska Camilla Björk

(på plats måndagar och tisdagar)

Tel: 019-20 90 83


Skolläkare Lars Hagnestad

Skolsköterska och skolläkare nås på

camilla.bjork@orebrowaldorf.se


Kurator Tove Norgren (måndag-fredag)

Tel: 0763-17 31 30 

E-post: skolkurator@orebrowaldorf.se


Skolpsykolog Olof Lyttbacka

Kan nås via kuratorn Tove Norgren tillvidare


Specialpedagog åk 7-9 Ulrika Biörkeroth                       

Tel: 019-20 90 85                                                       

E-post: ulrika.biorkeroth@orebrowaldorf.se


Specialpedagog åk F-6 Erik Barnholdt

Tel: 0723- 27 49 37

E-post:erik.barnholdt@orebrowaldorf.se

Hitta oss!

Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter


Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på skolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

Är det något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, som handlar om ditt barn på skolan, så framför det i första hand till berörd lärare. Kom överens om en lämplig mötes- eller telefontid. Det går också bra att skicka e-post.  Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektorn. Det går bra att e-posta, ringa eller titta in för att boka ett möte.

Om du önskar vara anonym skickas klagomål per post till nedanstående adress. Ange Rektor som adressat.

    

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till stiftelserådet vid Stiftelsen Johannaskolan som är Örebro Waldorfskolas huvudman. Stiftelserådet i sin tur kontaktar rektorn för samråd om hur ditt klagomål eller dina synpunkter skall hanteras.


Adress: Stiftelsen Johannaskolan, Glomman 94, 702 30 Örebro

E-post: sr@orebrowaldorf.se


Inom 72 timmar skall du få en bekräftelse på att din anmälan har mottagits. Inom fem arbetsdagar skall du få besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras, med undantag för anonyma anmälningar. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.