Örebro Waldorfskola

Örebro Waldorfskola ligger naturskönt i södra Örebro, i anslutning till Sommarroparken med sina skyddade natur- och kulturområden. Skolan ingår i den ideella, icke-vinstdrivande stiftelsen Johannaskolan. Den är politiskt och religiöst obunden. Skolan har plats för ca 250 elever i klasserna F-9. Andelen utbildade lärare är hög, flertalet med sin bas i olika waldorfpedagogiska lärarutbildningar. 

Undervisningen i waldorfskolan bygger på den statliga läroplanen Lgr11 (reviderad 2018), samt den kompletterande waldorfpedagogiska läroplanen En väg till frihet (2016).