Riktlinjer

Mat och måltider


Köket på Örebro Waldorfskola har ambitionen är att laga god, näringsriktig mat från grunden, med livsmedel utan tillsatser. Ansvar för och hänsyn till natur, djur, människan samt det ekologiska systemet är centralt och i huvudsak används biodynamiska och ekologiska livsmedel. Råvaror och produkter är till stor del närproducerade och menyn är säsongsanpassad. Ett klimatsmart tankesätt finns också när det gäller val av råvaror och leverantörer.

I huvudsak serveras lakto-ovo vegetarisk mat. En dag i veckan serveras en kött- eller fiskrätt. Alla dagar serveras en generös salladsbuffé. Förskoleklassen äter i sina egna lokaler, övriga klasser äter i matsalen i tre olika matlag.

Sammanfattningsvis är syftet med måltiderna att skapa en efterlängtad och njutbar sinnesupplevelse för att väcka en livslång positiv inställning till och ett sunt, positivt intresse för mat.  Trivsamma måltider med god, varierad mat lägger grunden för detta. Samtliga pedagoger äter tillsammans med eleverna i skolans matsal.

Särskilda rutiner finns kring specialkost. Information och anmälan om specialkost finns under fliken Styrdokument och blanketter.

Örebro Waldorfs verksamheter följer enligt Astma- och Allergiförbundets rekommendationer Livsmedelsverkets policy angående nötter i förskolor och skolor. Nötförbud gäller i alla lokaler på skolan, fritidshemmet, skolans utomhusmiljöer, förskolan samt vid utflykter och föräldramöten.

Muskotnöt, pinjenöt och kokosnöt är inga egentliga nötter och omfattas inte av förbudet. Solrosfrön, melonfrön, pumpakärnor eller rostade sojabönor går bra att äta i skolan som ett alternativ till nötter. 

Klicka här för att läsa Örebro waldorfskolas policy angående nötter i skolan i sin helhet.

Trivselregler för Örebro Waldorfskola


Jag och mina skolkamrater har rätt att känna oss respekterade och trygga i skolan, därför:

 • hälsar jag på andra och har ett vänligt bemötande,
 • behandlar jag andra som jag själv vill bli behandlad och tar ansvar för mina egna handlingar,
 • deltar jag i arbetet med att lösa konflikter genom att samtala utan att slåss, hota eller kränka andra.

Jag och mina skolkamrater har rätt till studiero när vi arbetar i skolan, därför:

 • kommer jag i tid och är uppmärksam på lektionerna,
 • lyssnar jag på och visar respekt för lärare och skolkamrater,
 • håller jag en lågmäld ton när vi arbetar enskilt och i grupper,
 • räcker jag upp handen när jag vill tala och väntar på min tur.

Jag och mina skolkamrater har rätt till en trevlig, trygg och hälsosam skola, därför:

 • samtalar jag i normal samtalston och går lugnt i korridoren,
 • håller jag rent både ute och inne och sköter min städning,
 • är jag rädd om skolans material,
 • äter jag skollunch så att jag orkar med hela skoldagen..

Mobilfri skola


I enlighet med forskningsresultat och i samverkan med Elevrådet och Föräldraföreningen är Örebro Waldorfskola en mobilfri skola. Det innebär att eleverna lämnar ifrån sig sina mobiler vid skoldagens början och får tillbaka dem vid dess slut. Telefonerna förvaras inlåsta under skoldagen.

Beslutet om en mobilfri skola har fattats i en strävan att stödja eleverna i deras koncentration och kunskapsinhämtning under sin aktiva skoldag. Skoldagen ger också rika möjligheter till att utveckla social, emotionell och språklig kompetens i det reella umgänget med kamrater och vuxna.

Hållbar utveckling


Örebro Waldorfskola verkar för att eleverna skall få undervisning i en så ren och hälsosam miljö som möjligt. Hållbar utveckling och långsiktighet beaktas vad gäller material, miljö och hälsa. Det innebär att skolmaterial företrädesvis väljs av naturmaterial och att övriga produkter är ekologiska och/eller miljöcertifierade. Plast och kemikalier undviks i möjligaste mån. Ekologiska rengöringsprodukter används. Den allra största delen av maten är ekologisk och närproducerad, tillagad från grunden. Halv- och helfabrikat minimeras.

Örebro Waldorfskolas miljöarbete är under ständig revision och utveckling.