Morgonfritids

Öppettider och anmälan


Morgonfritids öppnar kl 6:30 i lågstadiepaviljongen under skolans terminer. Under loven är det fritidshemmet Björken som öppnar 06:30, efter behov.

Barnomsorgsbehovet bygger på vårdnadshavares tider för arbete eller studier och redovisas på ett s.k. grundschema (se fliken Styrdokument och Blanketter). Behov av barnomsorg under loven skall anmälas skriftligen till Björken minst två veckor innan lovet börjar. Fem veckor under sommaren samt vissa  studiedagar har Björken stängt.

Anmälningar till Morgonfritids sker skriftligen till Örebro Waldorfskolas kansli. Anmälningsblanketter finns på hemsidan. Uppsägningstiden är 60 dagar. Örebro Waldorfskola följer de regler avseende avgifter som tillämpas inom Örebro kommun. Vårdnadshavare faktureras månadsvis.

Aktiviteter på Morgonfritids


På Morgonfritids uppmuntras lugna aktiviteter som spel, pussel, ritande och läsning. En myshörna finns att krypa in i där det också går att bygga en koja. Då årstid, väder och tillsynskrav tillåter det kan eleverna även vistas och leka utomhus på mornarna.

En lättare frukost serveras mellan kl. 06:30 - 07:00.