Kontaktuppgifter och Klagomålshantering

Kontaktuppgifter


Fritidshemmet Björken, förskoleklass - åk 6

Adress: Hagalundsvägen 13, 702 30 Örebro

E-post: bjorken@orebrowaldorf.se


Morgonfritids Örebro Waldorfskola

Adress: Glomman 94, 702 30 Örebro

Tel: 076-318 06 95

E-post: morgonfritids@orebrowaldorf.se


Morgonfritids Örebro Waldorfförskola Viljan

Adress: Glomman 94, 702 30 Örebro

Avdelningen Sparven

Tel: 072-401 42 06

E-post: rektorforskola@orebrowaldorf.se

Hitta oss!


Björken ligger ca 500 meters promenad från Örebro Waldorfskola förbi restaurangen Sommaro. Kommer man med bil parkerar man vid Lugnets IP (infart från Hagalundsvägen) och går uppför backen.

Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter


Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på fritidshemmen vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. 

Är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, som handlar om ditt barn på fritids, så framför det i första hand till berörd pedagog i fritidshemmet. Kom överens om en lämplig mötes- eller telefontid. Det går också bra att skicka e-post.  Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor på Örebro Waldorfskola. Det går bra att e-posta, ringa eller titta in för att boka ett möte.   

Om du önskar vara anonym skickas klagomål per post till nedanstående adress. Ange Rektor som adressat.


Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till stiftelserådet vid Stiftelsen Johannaskolan som är Örebro Waldorfskolas Fritidshems huvudman. Stiftelserådet i sin tur kontaktar rektor för samråd om hur ditt klagomål eller dina synpunkter skall hanteras.


Adress: Stiftelsen Johannaskolan, Glomman 94, 702 30 Örebro

E-post: sr@orebrowaldorf.se

 

Inom 72 timmar skall du få en bekräftelse på att din anmälan har mottagits. Inom fem arbetsdagar skall du få besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras, med undantag för anonyma anmälningar. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.