Örebro Waldorf

Händer just nu

Waldorfpedagogiken är en internationell, allmänmänsklig skolform som finns över hela världen. Den första Waldorfskolan öppnade sina dörrar år 1919 i Stuttgart, Tyskland, med det uttalade syftet att fostra de uppväxande barnen och ungdomarna till fria, självständigt tänkande människor. Genom att intressera sig för hela mänskligheten och inta ett konstnärligt förhållningssätt blev det lärarens uppgift att ge de unga förutsättningar att utveckla tillit till alla sina förmågor och till sig själv både som individer och som samhälls- och världsmedborgare. Idag finns det över tusen Waldorfskolor i sextio länder, varav ca fyrtio i Sverige. Waldorfförskolor finns i åttio länder, varav ca åttio i Sverige.


Waldorfpedagogiken utvecklades av Rudolf Steiner (1861-1925) med utgångspunkt i hans filosofiska och antroposofiska verksamhet. Antroposofin förhåller sig till människa och samhälle såväl spirituellt som materiellt. Waldorfpedagogiken riktar sig till hela människan och utgår bland annat från de tre begreppen tanke, känsla och vilja. Under uppväxten ska barnen/eleverna utveckla en omdömesförmåga som är sprungen ur kritiskt tänkande, bred ämneskunskap, strävan till fördjupning, intresse, empati, sociala färdigheter, välvilja, uthållighet, vilja till förbättring, mod till förändring samt vilja till meningsfull livsföring. Efter avslutad skolgång är målet att den unga människan nått en punkt där hen, i frihet, kan ta ansvar för sin egen fortsatta utveckling. 


2019 har Waldorfpedagogiken tillämpats, vuxit och utvecklats över hela världen i 100 år!

Välkommen till Örebro Waldorf!

Öppet hus och studiebesök erbjuds regelbundet.

Se respektive verksamhets almanacka för mer information.

Ansvarig för webplatsens design och tekniska underhåll: Veronika Panteón

E-post: veronika.panteon@orebrowaldorf.se