Örebro Waldorfskolas fritidshem

Örebro Waldorfskola F-9 har två fritidsverksamheter. Fritidshemmet Björken är till för eleverna i klass f-6 och ligger i en gammal sommarkyrka omgiven av Sommarroparkens skogsområden ca 500 meter från skolan. Drygt 100 elever är inskrivna där. Dessutom finns Morgonfritids som tar emot elever innan skolstart i en särskild del av skolans matsal. 

Verksamheten i Örebro Waldorfskolas fritidshem bygger på den statliga läroplanen Lgr11 (reviderad 2018), samt den kompletterande Waldorfpedagogiska läroplanen En väg till frihet (2016).