Aktuellt


2019 har Waldorfpedagogiken tillämpats, vuxit och utvecklats över hela världen i 100 år!

Aktuellt på

Örebro Waldorfskola


Vårtterminen 2020

Hösten 2019 har Örebro Waldorfskola bedrivit Waldorfpedagogisk verksamhet i Örebro i 40 år!

Aktuellt på

Waldorfförskolan Viljan


Vårtterminen 2020

Viljans Vårmarkand 16/5

Aktuellt på

Örebro Waldorfskolas fritidshem


Vårtterminen 2020

Björkens café 3/6