Aktuellt


2019 har Waldorfpedagogiken tillämpats, vuxit och utvecklats över hela världen i 100 år!

Aktuellt på

Örebro Waldorfskola


Höstterminen 2019

Hösten 2019 har Örebro Waldorfskola bedrivit Waldorfpedagogisk verksamhet i Örebro i 40 år!

Aktuellt på

Waldorfförskolan Viljan


Höstterminen 2019


Aktuellt på

Örebro Waldorfskolas fritidshem


Höstterminen 2019