STIFTELSERÅDET

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Stifteslerådet

Johannaskolans huvudman är Stiftelsen Johannaskolan som är en icke vinstdrivande stiftelse. Stiftelsen Johannaskolan förvaltas av ett stiftelseråd.

 

Har det övergripande ansvaret

Stiftelserådet ansvarar för skolans och förskolan Viljans verksamheter genom att arbeta fram och följa upp de yttre ramarna för verksamheten så som övergripande budget och långsiktiga mål samt tillsättning av rektor och förskolechef. Stiftelserådet ansvarar ekonomiskt och juridiskt gentemot de myndigheter som reglerar skolans verksamhet.

 

Bemannas av föräldrar och medarbetare

Stiftelserådet har 8 ledamöter som är föräldrar eller fast anställda pedagoger i skolan eller förskolan. Stiftelsen utser själva nya medlemmar i samråd med kollegium och föräldraråd.

 

Stiftelserådet sammanträder en gång i månaden.

 

Stiftelserådet under läsåret 2017-2018

Andreas Fredlund, ordförande och förälder

Ineke Prang, pedagog

Isabel Gunnarsson, förälder

Jessica Larsson, sekreterare, förälder

Johan Nylander, förälder

Karolina Ranestål, pedagog

 

 

 

Frågor eller synpunkter?

Vill du komma i kontakt med Stiftelserådet är du välkommen att kontakta oss via e-post: sr@orebrowaldorf.se

 

Kontakt

Ordförande: Andreas Fredlund