klass7-9

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Klass 7

Världens mångfald

Barnet tar nu steget in i puberteten och blir mer kroppsmedveten – kroppen känns otymplig och ohanterlig, den naturliga rörelseglädjen är borta och tonåringen vill hellre mest stå, hänga eller sitta än att röra på sig.

I sjunde klassen tar man upp renässansen, samt de stora upptäckarnas och uppfinningarnas tid- om Leonardo da Vinci, Columbus, Galilei m fl. nu år man ut i världen och upptäcker hur en ny världsbild växte fram under renässansen. Solen blev centrum för vårt solsystem, centralperspektivet kom in i målningen genom da Vinci.

Kontakt

Skolexpedition 019 - 20 90 80/ info@orebrowaldorf.se

 

Rektor Melker Eksell 019 - 20 90 81/ rektor@orebrowaldorf.se

 

Skolhälsovård 019 - 20 90 83 / skolhalsan@orebrowaldorf.se

 

Kurator

Louise Joensuu 0763 -17 31 30

louise.joensuu@orebrowaldorf.se

 

Specialpedagog

Ulrika Björkeroth tel. 019- 20 90 85 ulrika.biorkeroth@orebrowaldorf.se

 

Intagningsgruppen

intagning@orebrowaldorf.se

Matematiken handlar i sjuan om algebra. Kemi kommer in som ett nytt ämne. Nu vidgas vyerna och man lär känna kemiska processer – i experimenten lär sig eleverna iaktta, pröva, ställa mot varandra, besinna och begrunda vad som egentligen händer. Ofta vaknar intresse för hur vi använder naturens resurser.

I både sjuan och åttan fördjupar man sig med människokunskap – sexualkunskap. Könsmognad är en aspekt på det som sker i varje människas liv. Uppvaknandet inför det andra könet – och det egna – är ett exempel på att omvärlden alltmer klarnar utanför den egna personligheten. Den unga människan vill nu avslöja världen med sitt eget, vaknande omdöme. Själslig-andlig förvandling i pubertetsfasen blir sista etappen till eget omdöme och ett tänkande i frihet.

Detta år har man hemkunskap med matlagning och näringslära.

 

Klass 8

Världens mångfald

I åttonde klassen är franska revolutionen och den ekonomiska historien (industrialismen) ett huvudtema. ”Det gamla är förgånget, en ny tid börjar” - det är grundstämningen bakom den stora franska revolutionen.

I historia studerar man industrialismens, handelns och ekonomins framväxt. Matematiken handlar i åttan om kvadratrötter, ekvationer och vinklar. Hantverk utvidgas med metallslöjd. I åttan fördjupar man sig ytterligare i människokunskap – i skelett, muskler, öga och tänder.

Svenskämnet har under åren innehållit perioder med grammatik och övning i eget skrivande och muntlig framställning. Ordförståelse, högläsning och recitation övas.

Ett större klassiskt teaterspel övas in och spelas upp för elever, föräldrar och allmänhet. Eleverna står till stor del själva för scenografi och rekvisita.

 

 

Klass 9

begripa – överblicka

I nionde klassen studeras måleriets historia. Genom porträttstudier av kamrater, kopiering av de stora mästarnas verk, olika tekniker och faser i konsthistorien får eleven en ny syn på mänsklighetens utveckling.

Här kommer färgerna tillbaka efter en svart-vit period under åttan.

Nu samlar man ihop detaljerna i de olika ämnena och allt analyseras och granskas kritiskt. Naturvetenskapligt arbete förenas med konstnärligt övande. Omdömesförmågan utvecklas genom att problem ses från olika synvinklar, tänkandet och förståelse ska väckas för processer, utveckling mm. Nu läser man om världskrigen.