klass4-6

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Klass 4

Nordisk mytologi

 

Individualiseringsprocessen är igång och efter nioårströskeln har förhållandet till vuxna och omvärlden blivit friare. Barnets intresse för världen och den andra människan vidgas. I berättelser får eleverna höra om den nordiska mytologins många olika individuella gudar. Verser ur Eddan reciteras och man framför ofta ett teaterspel med fornnordisk innehåll.

Nordisk historia påbörjas från istiden och fram till vkikngatiden.

Djurens förhållande till människan behandlas i ämnet zoologi, där barnen får uppleva hur varje djurart har specifika egenskaper. I handarbete tränas korsstygn och broderi och i formteckning är det formförvandlingar och olika ”flätformer”. Man sjunger i kanon och i olika stämmor. I matematiken lär man sig räkna med allmänna bråk.


Kontakt

Skolexpedition 019 - 20 90 80/ info@orebrowaldorf.se


Rektor Melker Eksell 019 - 20 90 81/ rektor@orebrowaldorf.se


Skolhälsovård 019 - 20 90 83 / skolhalsan@orebrowaldorf.se


Kurator

Louise Joensuu  0763 -17 31 30

louise.joensuu@orebrowaldorf.se


Specialpedagog

Ulrika Björkeroth tel. 019- 20 90 85 ulrika.biorkeroth@orebrowaldorf.se


Intagningsgruppen

intagning@orebrowaldorf.se

Klass 5

Kulturepoker

 

Själen längtar efter att få ta del av mänsklighetens strävan och i de gamla kulturerna (Indien, Persien, Egypten, Grekland) ges rikligt med berättelsestoff. Med myter och skapelseberättelser visas på olika aspekter från teokrati till demokrati. Världen är mångfald.

Ett tema är också botanik, med växtvärldens indelning i rot, blad och blomma. I vått-i-våttmålningen hittas motiv från de grekiska gudarnas tempel till modiga krigare under antiken. I musik bekantar man sig med dur och moll och utvecklar även flöjtspelet som man övat sedan första klass.

I femte klass kommer också träslöjd som ett nytt ämne, där barnen får lära känna olika träslag och lära sig hantera bl.a. kniv.

I eurytmin uttrycks de olika språkljuden i gester. Därigenom stöder man inlärningen av läsning och skrivning.

Att lära sig räkna är också rörelse – hoppa, stampa och klappa, så att räknesätten och talen får upplevas genom många sinnen.

Klass 6

Iakttagelsese – observation

 

 Det som förut var berättande om och inlevelse i, blir alltmer iakttagelse av hur omvärlden fungerar. Ett verkligt intresse för världen i vidaste bemärkelser stimuleras. I sjätte klass arbetar man med Roms historia, dess lagar och regler, om civilrätt som för första gången uppträder. Även slavarna har lagstadgade rättigheter och kejsaren har skyldigheter inför senaten. Eleverna får dyka ner i mineralers och kristallers ordning och skönhet och ser en värld med matematiska förhållanden. Man arbetar med exakthet med hjälp av passare och linjal i geometriska konstruktionsuppgifter.

 

 Fysikperioden tar upp optik, akustik och dess egenskaper. Begrepp som orsak och verkan, kausalitet och lagbundenheter, väsentligt och oväsentligt, fördomsfri iakttagelse och samband kan bli instrument för ett rörligt intellekt. I historia fortsätter man med folkvandringarna och medeltiden och religionen tar upp olika biografer.