klass1-3

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Klass 1

Världen är skön


Barnen i klass ett lever fortfarande i en ålder då upplevelser och aktivt skapande gör ett djupt intryck på dem. Rytmer och det bildrika språket i lärarens berättande, färgerna och formerna i målning och skrivning, ton och takt i sång, musik och rörelse, naturen vid utflykterna, rytm och ljud i de främmande språken – allt är upplevd skönhet.

I klass ett berättas sagor och genom lyssnande och inlevelse, genom berättelse och återberättelse, växer barnets skaparförmåga. Den livfulla berättelsen är grundvalen för undervisningen och den är en utgångspunkt för barnets eget skapande i ord och bild i arbetsboken ”periodhäftet” som används istället för läroboken.


Att genom konstnärligt skapande bekanta sig med en ny bokstav eller ett ord, att upplevande och övande lära sig de fyra räknesätten ska vara lustbetonat och fantasifyllt.


Kontakt

Skolexpedition 019 - 20 90 80/ info@orebrowaldorf.se


Rektor Melker Eksell 019 - 20 90 81/ rektor@orebrowaldorf.se


Skolhälsovård 019 - 20 90 83 / skolhalsan@orebrowaldorf.se


Kurator

Louise Joensuu  0763 -17 31 30

louise.joensuu@orebrowaldorf.se


Specialpedagog

Ulrika Björkeroth tel. 019- 20 90 85 ulrika.biorkeroth@orebrowaldorf.se


Intagningsgruppen

intagning@orebrowaldorf.se

Klass 2


Fabler och legender


Genom naturberättelser, där växter, djur, sol, måne och stjärnor talar sitt     

språk, får barnen en första kännedom om världen. Det ska senare bli till   

förståndsmässiga och begreppsartade insikter. Berättandet ger nya aspekter i fabler och legender. I fabelns lite torra bildspråk visas mänskliga ensidigheter lätt förklädda i djurens karaktärer. I legenderna möter barnen människor som kämpar med sina svagheter och så småningom i frihet lyfter sig över de mönster, som är naturgivna. Fabeln talar mer till förståndet, legenden till djupare moraliska skikt i själen.


Barnen målar vått-i-vått, dvs. med akvarellfärger på vått papper. När färgerna flyter ut lite och blandas på papperet blir det så vackert, och färgerna kan mötas och nya färger uppstår. Skrivinlärningen förstärks också av formteckningen som man börjar med redan i första klass – genom övningar av räta och krokiga linjer, genom speglingar och formförändringar mm.


I eurytmin uttrycks de olika språkljuden i gester. Därigenom stöder man inlärningen av läsning och skrivning.


Att lära sig räkna är också rörelse – hoppa, stampa och klappa, så att räknesätten och talen får upplevas genom många sinnen.

Klass 3

Världen är skön


I 9-årsåldern upplever barnet en identitetskris; jag är jag, du är du – och vem är jag egentligen?

I årskurs tre kan många av barnen läsa självständigt. Berättelser om det gamla bysamhället och människans uryrken blir levande – om hur man knyter rep, bakar, odlar, klipper får, spinner, färgar och tovar mm. Ofta bygger klassen ett riktigt litet hus tillsammans. Pedagogiken försöker visa att det finns ett socialt samspel och en gemenskap – alla behöver varandra.


Nu lyfter man fram berättelser ur gamla testamentet i bibeln, om Adam och Evas utdrivning ur paradiset, om Noaks ark mm. Man börjar med ordklasser i form av rim och ramsor. I räkning arbetar man vidare med de fyra räknesätten och olika tidsbegrepp samt klockan. Man bekantar sig också praktiskt med gamla mått och vikter och vilka mått och vikter vi har idag.