Klagomål

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter

 

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på skolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med som handlar om ditt barn på skolan, framför det i första hand till berörd lärare. Kom överens om en lämplig mötes- eller telefontid. Det går också bra att maila. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektorn. Det går bra att maila, ringa eller titta in för att boka ett möte.

 

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till stiftelserådet vid stiftelsen Johannaskolan som är Örebro Waldorskolas huvudman. Stiftelserådet i sin tur kontaktar rektorn för samråd om hur ditt klagomål eller dina synpunkter skall hanteras.

 

Adress: Stiftelsen Johannaskolan, Glomman 94, 702 30 Örebro

 

E-post: sr@orebrowaldorf.se

 

Inom tre arbetsdagar skall du få en bekräftelse på att din anmälan har mottagits. Inom fem arbetsdagar skall du få besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.