Köket

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Köket

 

Tankar om maten

Vår ambition är att laga god, näringsriktig mat från grunden, med livsmedel utan tillsatser. Vi tar ansvar och hänsyn till natur, djur, människan och det ekologiska systemet.

I huvudsak serverar vi lakto-ovo vegetarisk mat. En dag i veckan serverar vi en kött- eller fiskrätt.

Vi använder i huvudsak biodynamiska och ekologiska livsmedel.

Vår strävan är att använda 100 % ekologiskt och ligger för närvarande på ca 90 %.

Vi använder till stor del närproducerade produkter och anpassar menyn efter säsongens råvaror.

Vi har även ett klimatsmart tänk när det gäller val av råvaror och leverantörer.

Örebro Waldorfskola försöker i den mån det är möjligt att att tillgodose elevernas behov av matstöd. En del av matstödet handlar om att anpassa måltider och specialkost efter medicinska skäl.

Örebro Waldorfskola har dessvärre inte möjlighet att möta önskemål och specialkost eller annan anpassad kost av livsstilsrelaterade skäl.

 

Policy angående specialkost vid Örebro Waldorfskola, fritidshemmet Björken samt Waldorfförskolan Viljan.

Specialkost serveras till elever och barn efter anmälan från vårdnadshavare som lämnats personligen till klassläraren/-föreståndaren.

Örebro Waldorfskola tillämpar samma policy avseende skolmat som grundskolorna inom Örebro kommun. Utöver detta erbjuder Örebro Waldorfskola i huvudsak biodynamiskt odlad mat och ekologiska livsmedel och eftersträvar ett klimatsmart förhållningssätt i all mathantering.

Specialkost kan aktualiseras på flera grunder.

Vid medicinska skäl kan en kontakt med läkare och/eller dietist vara nödvändigt för att vara säker på att rätt kost serveras. Intyg ska bifogas vid medicinska skäl. (Exempel på medicinska skäl är t ex laktos, mjölk, eller glutenintolerans, samt allvarligare allergier). Vid mindre allvarliga allergier behövs inget läkarintyg, men det är viktigt att de allergiframkallande ämnena är noggrant redovisade på intyget.

Även vid religiösa/etiska skäl görs en anmälan till klassläraren/-föreståndaren respektive förskolechefen, där vårdnadshavare beskriver vilka livsmedel som berörs.

Veganmat betraktas som en specialkost.

Anmälan om specialkost görs varje läsår inför höstterminen. Ett personligt möte med skolsköterskan respektive förskolechefen kan komma att aktualiseras av skolan.

Vegetarisk mat räknas inte som specialkost, eftersom maten som serveras till största delen är lakto-ovo vegetarisk kost, där ägg och mejeriprodukter används. Anmälan om vegetarisk kost ska ändå göras för att underlätta beräkningar då kött-/ fiskalternativ serveras. Även denna lämnas till klassföreståndaren.

Rutiner att beakta:

Har du som vårdnadshavare ett barn med specialkost måste du meddela detta då du frånvaroanmäler ditt barn, likaså då du anmäler att ditt barn är åter. Anmälan på telefonsvarare senast kl 0730 alternativt till kanslist 0730-0800 på tel nr 019/209080 och i förskolan till respektive avdelning. Vi har ej möjlighet att läsa mail dagligen!

Förändras behovet av specialkost under pågående läsår skall detta meddelas klassföreståndaren respektive förskolechefen. Om det visar sig att barnet/eleven frångår bifogad anmälan om specialkost kontaktas vårdnadshavare för samråd. Klassföreståndaren respektive förskolechef ansvarar för att övriga berörda medarbetare informeras om specialkosten för ditt barn.

Har ni frågor och funderingar är ni alltid välkomna att kontakta skolsköterskan torsdagar och fredagar på tel nr: 019/20 90 83 alternativt: skolhalsan@orebrowaldorfskola.se eller förskolechef tel nr: 0723117900 forskolechef@orebrowaldorfskola.se.

 

 

 Kontakt

Köket 019 - 20 90 84

koket@orebrowaldorfskola.se

 

Skolexpedition 019 - 20 90 80 / info@orebrowaldorfskola.se