SKOLA

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Örebro Waldorfskola

ligger naturskön i södra Örebro.

Waldorfskolan är en alternativ och internationell skolform.

Hantverk och konstnärliga ämnen jämställs med de mer intellektuella, och spelar en stor och viktig roll i undervisningen.

Waldorfskolan är en ideell stiftelse och som sådan icke vinstdrivande. Skolan är politiskt och religiöst obunden och välkomnar alla elever oavsett bakgrund.

Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners antroposofi samt pedagogisk forskning och praxis inom Waldorfskolor, lärarutbildningar och liknande. Fr.o.m läsåret 2018/19 är Örebro Waldorfskola en mobilfri skola.

Nyfiken på Waldorfpedagogik?

Ett centralt mål är att alla elever ska känna sig respekterade som individer, för att på så sätt kunna respektera andra människor och sig själv. Eleverna i de högre klasserna leds att mer uttalat utveckla förmågan att tänka logiskt -kausalt och förstå abstrakta resonemang. Parallellt med detta ska undervisningen utveckla elevens förmåga att tänka i bilder och analogier, att kreativt finna uppslag, övergripande idéer, motsatser och förvandlingar. Undervisningen ska leda till att elevens tänkande blir till allsidiga kunskaper och objektivitet.

>>läs mer om waldorfpedagogik

Kontakt

Skolexpedition / Frånvaroanmälan innan kl.7.45

019 - 20 90 80 / info@orebrowaldorf.se

 

Rektor Melker Eksell 019 - 20 90 81 / rektor@orebrowaldorfskola.se

 

Skolhälsovård 019 - 20 90 83 / skolhalsan@orebrowaldorfskola.se

 

Kurator

Louise Joensuu 0763 -17 31 30

louise.joensuu@orebrowaldorf.se

 

Specialpedagog

Ulrika Björkeroth tel. 019- 20 90 85 ulrika.biorkeroth@orebrowaldorfskola.se

 

Intagningsgruppen

intagningsgruppen@orebrowaldorfskola.se

 

 

 

Så här går det till när du ansöker om en plats på skolan

 

Tänk på att intagningen till skolan sker företrädesvis i samband med terminsskifte.

Besked om intagning lämnas av intagningsgruppen. Skolan eftersträvar att ge besked om antagande inom fem veckor efter mottagen ansökan.

>>läs mer om skolans intagningsrutin