SKOLA

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Örebro Waldorfskola

ligger naturskön i södra Örebro.

Waldorfskolan är en alternativ och internationell skolform.

Hantverk och konstnärliga ämnen jämställs med de mer intellektuella, och spelar en stor och viktig roll i undervisningen.

Waldorfskolan är en ideell stiftelse och som sådan icke vinstdrivande. Skolan är politiskt och religiöst obunden och välkomnar alla elever oavsett bakgrund.

Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners antroposofi samt pedagogisk forskning och praxis inom Waldorfskolor, lärarutbildningar och liknande. Fr.o.m läsåret 2018/19 är Örebro Waldorfskola en mobilfri skola.

Nyfiken på Waldorfpedagogik?

Ett centralt mål är, att elever med helt olika förutsättningar med god behållning ska kunna arbeta sida vid sida i sammanhållna klasser även under de sista skolåren. Varje elev ska känna sig respekterad som individ, för att på så sätt kunna respektera andra människor och sig själv. Eleverna i de högre klasserna leds att mer uttalat utveckla förmågan att tänka logiskt -kausalt och förstå abstrakta resonemang. Parallellt med detta ska undervisningen utveckla elevens förmåga att tänka i bilder och analogier, att kreativt finna uppslag, övergripande idéer, motsatser och förvandlingar. Undervisningen ska leda till att elevens tänkande blir till allsidiga kunskaper och objektivitet.

>>läs mer om waldorfpedagogik

Kontakt

Skolexpedition / Frånvaroanmälan innan kl.7.45

019 - 20 90 80 / info@orebrowaldorf.se

 

Rektor Melker Eksell 019 - 20 90 81 / rektor@orebrowaldorfskola.se

 

Skolhälsovård 019 - 20 90 83 / skolhalsan@orebrowaldorfskola.se

 

Kurator

Louise Joensuu 0763 -17 31 30

louise.joensuu@orebrowaldorf.se

 

Specialpedagog

Ulrika Björkeroth tel. 019- 20 90 85 ulrika.biorkeroth@orebrowaldorfskola.se

 

Intagningsgruppen

intagningsgruppen@orebrowaldorfskola.se

 

 

 

Så här går det till när du ansöker om en plats på skolan

 

Tänk på att intagningen till skolan sker företrädesvis i samband med terminsskifte.

Besked om intagning lämnas av intagningsgruppen. Skolan eftersträvar att ge besked om antagande inom fem veckor efter mottagen ansökan.

>>läs mer om skolans intagningsrutin