Ansökan

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

POLICY FÖR INTAGNING

 

 

Huvudprinciper

All intagning sker via intagningsgruppen. Alla ansökningar sker via webbformuläret på hemsidan, tryck på länken "Till ansökan".

 

När ansökan är inskickad kommer vårdnadshavare 1 direkt att få ett mejl som bekräftar att ansökan har tagits emot av intagningsgruppen. Vårdnadshavare 1 kommer att bli kontaktad inom 3 veckor och kommer då att bjudas in till informationsmöte där en pedagog kommer att berätta om skolans verksamhet och hur det ser ut i den klass som ansökan gäller. Vid detta möte får den sökande besked om den aktuella klassen är öppen för nya elever eller inte och om det finns kö. Om en klass är öppen eller stängd beslutas av rektor och klasslärare. Omprövning av beslutet kan ske löpande under terminen.

 

Är vårdnadshavare och elev fortfarande intresserade av skolans verksamhet efter informationsmötet och den aktuella klassen är öppen, erbjuds eleven plats och får möjlighet att komma på besök till klassen. Klassläraren och vårdnadshavarna kommer överens om ett datum då eleven kan börja skolan.

 

Föreligger kö eller om klassen är stängd erbjuds eleven kö-plats baserad på ansökningsdatum och eventuella förturer. Kölistan uppdateras av Intagningsgruppen vid varje terminsslut.

 

 

Förturer

Förturer i prioriteringsordning:

1. Syskonförtur

2. Waldorfförtur

 

En beviljad förtur innebär endast att eleven flyttas upp i kön. Om klassen är stängd kan intagning inte genomföras.

 

 

 

Notera att det är två separata kösystem till förskolan och till skolan och därmed måste två separata ansökningar göras för att stå i båda köerna. Ansökan till förskoleklass görs till skolan.