FÖRÄLDRAFÖRENING

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Örebro Waldorfskolas Föräldraförening

Föräldraföreningen är ett forum för alla föräldrar på skolan och Viljan.

Föräldrarådet är föräldraföreningens styrelse och består av minst två föräldrarepresentanter från varje klass och Viljan, samt representanter från skolans kollegium. Möten hålls första måndagen varje månad. Till mötena är alla

föräldrar välkomna.

Föräldrarådet jobbar med:

• Att förvalta pengarna från julbasaren till klasser som ansöker om bidrag.

• Att genomföra föräldraaktiviteter som föreläsningar och arbetsdagar.

• Att driva frågor som rör den dagliga verksamheten i skolan.

 

Basar

Waldorfskolans julbasar är en årlig tradition som alltid hålls lördagen före första advent. Basaren är ett öppet hus där alla är välkomna och då vi passar på att visa upp vår skola och vår verksamhet. Mottot är hantverk och kvalitet.

Varje klass har ett uppdrag till basaren och det är traditionsenligt knutet till en årskurs. Exempelvisbrukar ettorna stå för en fiskdamm och tvåorna för en Sagoskog. Alla klasser brukar också bidra med bakverk till

det stora gemensamma kaféet. Basararbetet i klassen bygger helt på föräldrarnas delaktighet och engagemang. Föräldrarna i varje klass planerar hur arbetet ska gå till. De pengar som basarförsäljningen ger går till eleverna

och deras skolmiljö och förvaltas av Föräldraföreningen.

Kontakt

Ordförande: Anna Redner och Maria Stenegård

Kassör: Marit Jorsäter

 

e-post: fr@orebrowaldorfskola.se

 

Klassrepresentanter 2017/2018

 

Solbarn

Klas Hörlin

 

Klass 1

Marit Jorsäter

 

Klass 2

Anna-Stina Lindberg

 

Klass 3

Maria Stenegård och Anna Djurberg

 

Klass 4

Stephen och Jill Widén, Pernilla Kjellner klass 4

 

Klass 5

Maria Durnell, Lotta Thörnquist

 

Klass 6

Hedvig Mott Törnblom och Erik Hammarström

 

Klass 7

Gunnar Thuringer, Anna Redner

 

Klass 8

Camilla Lodin

 

Klass 9

Pauline Stenström

 

Kollegiet

Christin Sörgärde

 

 

 

 

Föräldraföreningens möten

vt 2018

 

Plats: Matsalen kl 18.00 - 20.00

 

15 januari

 

12 februari

 

12 mars

 

16 april

 

14 maj