FÖRÄLDRAFÖRENING

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Örebro Waldorfskolas Föräldraförening

Föräldraföreningen är ett forum för alla föräldrar på skolan och Viljan.

Föräldrarådet är föräldraföreningens styrelse och består av minst två föräldrarepresentanter från varje klass och Viljan, samt representanter från skolans kollegium. Möten hålls första måndagen varje månad. Till mötena är alla

föräldrar välkomna.

Föräldrarådet jobbar med:

• Att förvalta pengarna från julbasaren till klasser som ansöker om bidrag.

• Att genomföra föräldraaktiviteter som föreläsningar och arbetsdagar.

• Att driva frågor som rör den dagliga verksamheten i skolan.

 

Basar

Waldorfskolans julbasar är en årlig tradition som alltid hålls lördagen före första advent. Basaren är ett öppet hus där alla är välkomna och då vi passar på att visa upp vår skola och vår verksamhet. Mottot är hantverk och kvalitet.

Varje klass har ett uppdrag till basaren och det är traditionsenligt knutet till en årskurs. Exempelvisbrukar ettorna stå för en fiskdamm och tvåorna för en Sagoskog. Alla klasser brukar också bidra med bakverk till

det stora gemensamma kaféet. Basararbetet i klassen bygger helt på föräldrarnas delaktighet och engagemang. Föräldrarna i varje klass planerar hur arbetet ska gå till. De pengar som basarförsäljningen ger går till eleverna

och deras skolmiljö och förvaltas av Föräldraföreningen.

Kontakt

Ordförande: Pernilla Kjellner och Maria Stenegård

Kassör: Marit Jorsäter

 

e-post: fr@orebrowaldorf.se

 

 

Föräldraföreningens möten

vt 2019

 

Plats: Matsalen kl 18.00 - 20.00

 

7 januari

 

4 februari

 

4 mars

 

1 april

 

6 maj

 

3 juni

 

Klassrepresentanter 2018/2019

 

VILJAN

Elin Berg

 

Solbarn

-

 

Klass 1

Camilla Örvill/ Johan Thunell, Matilda Wurm

 

Klass 2

Nea Larsson

 

Klass 3

Åsa Andersson

 

 

Klass 4

Maria Stenegård och Anna Djurberg

 

Klass 5

Stephen och Jill Widén, Pernilla Kjellner

 

Klass 6

Maria Durnell, Lotta Thörnquist

 

Klass 7

Hedvig Mott Törnblom och Erik Hammarström

 

Klass 8

Gunnar Thuringer, Anna Redner

 

Klass 9

Camilla Lodin

 

Kollegiet

Verica Svensson