FÖRÄLDRAFÖRENING

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Örebro Waldorfskolas Föräldraförening

Föräldraföreningen är ett forum för alla föräldrar på skolan och Viljan.

Föräldrarådet är föräldraföreningens styrelse och består av minst två föräldrarepresentanter från varje klass och Viljan, samt representanter från skolans kollegium. Möten hålls första måndagen varje månad. Till mötena är alla

föräldrar välkomna.

Föräldrarådet jobbar med:

• Att förvalta pengarna från julbasaren till klasser som ansöker om bidrag.

• Att genomföra föräldraaktiviteter som föreläsningar och arbetsdagar.

• Att driva frågor som rör den dagliga verksamheten i skolan.

 

Basar

Waldorfskolans julbasar är en årlig tradition som alltid hålls lördagen före första advent. Basaren är ett öppet hus där alla är välkomna och då vi passar på att visa upp vår skola och vår verksamhet. Mottot är hantverk och kvalitet.

Varje klass har ett uppdrag till basaren och det är traditionsenligt knutet till en årskurs. Exempelvisbrukar ettorna stå för en fiskdamm och tvåorna för en Sagoskog. Alla klasser brukar också bidra med bakverk till

det stora gemensamma kaféet. Basararbetet i klassen bygger helt på föräldrarnas delaktighet och engagemang. Föräldrarna i varje klass planerar hur arbetet ska gå till. De pengar som basarförsäljningen ger går till eleverna

och deras skolmiljö och förvaltas av Föräldraföreningen.

Kontakt

Ordförande: Anna Redner och Maria Stenegård

Kassör: Marit Jorsäter

 

e-post: fr@orebrowaldorfskola.se

 

 

Föräldraföreningens möten

ht 2017

 

mån 25.9

 

mån 23.10 ( då även Årsmöte )

 

mån 20.11

 

Lokal: Skolans matsal

 

 

 

Klassrepresentanter 2016/2017

 

Klass 1

Johanna Dietsch

 

Klass 2

Josef Adam och Maria Stenegård

 

Klass 3

Jenny Young

 

Klass 4

Ewa Ottonius

 

Klass 5

Susanna Lindberg, Isabel Gunnarsson

 

Klass 6

Anna Redner

 

Klass 7

Vakant

 

Klass 8

Lena Staberg

 

Klass 9

Gena Riemer

 

Viljan

Ida Lindgren

 

Kollegiet

Christin Sörgärde