Basar

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

BASAR 2018

 

Waldorfskolans julbasar är en årlig tradition som hålls i år . Basaren är ett öppet hus där alla är välkomna och då vi passar på att visa upp vår skola och vår verksamhet. Mottot är hantverk och kvalitet.

Varje klass har ett uppdrag till basaren och det är traditionsenligt knutet till en årskurs. Exempelvisbrukar ettorna stå för en fiskdamm och tvåorna för en Sagoskog. Alla klasser brukar också bidra med bakverk till

det stora gemensamma kaféet. Basararbetet i klassen bygger helt på föräldrarnas delaktighet och engagemang. Föräldrarna i varje klass planerar hur arbetet ska gå till. De pengar som basarförsäljningen ger går till eleverna

och deras skolmiljö och förvaltas av Föräldraföreningen.

Kontakt

Basaransvariga föräldrar i klass 6 är:

 

Övergripande basarfrågor – Carolina Nylander, scc.nylander@telia.com

 

Mat och Café – Anna Hilmersson, anna.hilmersson76@gmail.com

 

Underhållningsgruppen – Lara Herren, lara.herren@hotmail.com

 

Info och Marknadsföring – Johan Nylander, j.nylander@telia.com

 

Externa försäljare – Anna Djurberg, anna.djurberg@regionorebrolan.se

0703-90 79 75