FÖRSKOLA

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Hos oss får ditt barn leka i ordets rätta bemärkelse. Med mycket fri lek får barnet utlopp för hela sin fantasi.

Våra aktiviteter följer årstidernas växlingar, veckans dagar och dagens rytm.Genom små barngrupper hinner vi se alla barnen och stötta deras individuella behov.

Vi vill skapa en trygg och rofylld miljö där barn och vuxna kan mötas och utvecklas

Nyfiken på Waldorfförskolan Viljan och vill komma på studiebesök?

 

Under hösten finns flera tillfällen att komma hit på studiebesök och få höra mer om vår verksamhet och waldorfförskolepedagogik.

 

Om ni vill komma, ring eller maila så att vi vet hur många som kommer.

019-209070 eller forskolechef@orebrowaldorf.se

 

Fredag 10 augusti kl. 14:30

Fredag 7 september kl. 14:30

Torsdag 27 september: Viljan firar 10 år - öppet hus kl. 15-17

Fredag 26 oktober kl. 14.30

Lördag 24 november - Julbasar och öppet hus kl. 11-15

Fredag 14 december kl. 14:30

 

Väl mött hälsar alla vi som jobbar på Viljan!

 

Pedagogiken i praktiken

Barnens utveckling, lärande och skapande på förskolan kommer till uttryck genom:

 

Rytm

Verksamheten följer årstidernas växlingar och knyter an med sagor, sånger, samlingar och fester vid årets högtider och händelser. Veckan och dagen har en återkommande rytm vilket skapar ett inre lugn och en trygghet för barnens. Varje dag har sin syssla t.ex. bakning, utflykt eller vått i våttmålning.

 

Lek

Stor vikt läggs vid den fria leken. Det som barnen upplever i omgivningen med sina sinnen, prövas och övas och blir på så sätt till kunskap för barnen. Exempel på färdigheter och kunskaper som barnen övar och utvecklar i leken är: motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativitet, matematik och uppfattningsförmåga. Därigenom läggs en god grund för framtida skolarbete. Leksakerna är enkla och kan användas i många olika lekar. Vi föredrar naturliga material såsom trä, sten, ullgarn, bomull, siden och vaxkritor. Här finns det plats att leka i lugn och ro.

 

Efterhärmning

Efterhärmningen är utpräglad i förskoleåldern och en viktig del i barnens utveckling. Pedagogens roll är att vara en god förebild som utför allmänna och dagliga göromål såsom: diskning, bakning, tvättning, handarbeten, skötsel av utomhusmiljön och reparationer av t.ex. leksaker. Barnen får vara delaktiga och det ger styrka och inspiration till barnens lek.

 

Miljö

Vi ligger alldeles intill Waldorfskolan i Adolfsberg söder om Örebro. 2011 byggdes ettt hus helt anpassat efter vårt behov av mindre men fler barngrupper. Alla avdelningar har kök och egna toaletter. Rummen är laserade i milda finstämda färger, möblerna är i huvudsak av naturmaterial och krukväxter finns i fönstren.Förskolan är fri från digitala medier.

Utemiljön är en viktig del av verksamheten där vi vistas flera gånger under dagen. Vi har en egen gård med skog, kullar, sandlådor, lekhus, gräsmatta, stockar, stubbar, stora stenar och en eldstad.

 

Vi vill att den skall stimulera barnens fantasi och uppmuntra till lek och rörelse. Den skall också väcka barnes intresse för natur och miljö. Storbarnen går regelbundet på utflykt till Sommarroskogen som också är en fantastisk lekplats!

 

Barngrupper

Vi har fyra barngrupper:

Småbarnsgruppen Kotten (1-3 år) med plats för 15 barn och 3 pedagoger.

Storbarnsgrupperna Myran med plats för 15 barn och 2 pedagoger.

Storbarnsgruppen Sparven med plats för 8 barn och 1 pedagog.

Storbarnsgruppen Humlan med plats för 7 barn och 1 pedagog.

 

Maten

Maten lagas grån grunden i Örebro Waldorfskolas kök och levereras varm till Viljan varje dag. Maten är vegetarisk och till allra största del ekologisk.

 

Föräldramedverkan och ansvar

Föräldrarna är en viktig del i förskolan, därför har vi 2 föräldramöten/ termin och ett utvecklingssamtal/år. Alla intresserade föräldrar ges möjlighet att delta i inspirationsträffar eller studiebesök om waldorfförskolepedagogik. Vid några tillfällen under året inbjuds föräldrarna till att vara med på Viljans årstidsfester. För vidare information se hemsidan eller kontakta oss. Föräldrarna är också delaktiga i skötseln av förskolans ute -och innemiljö genom bl.a. veckostädning och arbetsdagar som ger omsorg och inblick i förskoleverksamheten.

 

Drift och avgifter?

Waldorfförskolan Viljan drivs av en icke vinstdrivande stiftelse, Stiftelsen Johannaskolan som också driver Örebro Waldorfskola (F-9) samt fritidshemmet Björken. Förskolan får kommunala bidrag och följer kommunens regler om barnomsorgsavgifter och rätten till allmän förskola.

Ingen övrig avgift tas ut.

 

Öppettider

06.30-17.30 om behovet finns.

Sommarstängt 5 veckor.

Personalen har 6 studiedagar/år, då är förskolan stängd.