Aktuellt

2019 har Waldorfpedagogiken tillämpats, vuxit och utvecklats över hela världen i 100 år!

Aktuellt på

Örebro WaldorfskolaVårterminen 2019

   Den 18 maj är det dags för vårterminens Arbetsdag då vi tillsammans gör fint på skolan och fritids Björken.


Hösten 2019 har Örebro Waldorfskola bedrivit Waldorfpedagogisk verksamhet i Örebro i 40 år!


 

Aktuellt på

Waldorfförskolan ViljanVårterminen 2019

Torsdagen den 25 april är  arbetsdag på Viljan från kl.  15.


Måndagen den 6  maj är  det öppet för studiebesök på Viljan  kl . 15.


Lördagen den 11 maj är det VÅRMARKNAD på Viljan. Varmt välkomna!


Aktuellt på

Örebro Waldorfskolas fritidshemVårterminen 2019

   Den 18 maj är det dags för vårterminens Arbetsdag då vi tillsammans gör fint på skolan och fritids Björken.