Aktuellt

2019 har Waldorfpedagogiken tillämpats, vuxit och utvecklats över hela världen i 100 år!

Aktuellt på

Örebro Waldorfskola

 

 

Februari

8:ans spel: Peer Gynt

13/2 & 14/2 kl. 18:00 i skolans matsal

 

28/2 Skolan har halv studiedag

Information om exakta sluttider för elever kommer per mail från respektive klasslärare.

Fritids har öppet som vanligt.

 

Hösten 2019 har Örebro Waldorfskola bedrivit Waldorfpedagogisk verksamhet i Örebro i 40 år!

Aktuellt på

Waldorfförskolan Viljan

 

 

Mars

4/3 Öppet för studiebesök 15:00

Aktuellt på

Örebro Waldorfskolas fritidshem