Aktuellt


2019 har Waldorfpedagogiken tillämpats, vuxit och utvecklats över hela världen i 100 år!

Aktuellt på

Örebro Waldorfskola


Höstterminen 2019

Hösten 2019 har Örebro Waldorfskola bedrivit Waldorfpedagogisk verksamhet i Örebro i 40 år!

Aktuellt på

Waldorfförskolan Viljan


Höstterminen 2019

Öppet hus 2/9, 15-16. Varmt välkomna!


Lyssna gärna på P4 Örebros program om nya läroplanens krav på digitala verktyg i förskolan från 19/8 2019! 

Aktuellt på

Örebro Waldorfskolas fritidshem


Höstterminen 2019